Novosti ...
 

15.01.2016. Puštanje u promet nadvožnjaka u Briješću
Nadvožnjak u Briješću, izveden jedinstvenom tehnikom poprečnog vučenja armirano-betonske konstrukcije, biće pušten u promet danas, 15. januara 2016. godine, u poslijepodnevnim satima. U odnosu na prvobitni rok za završetak radova na nadvožnjaku... [više]

 

15.01.2016. Otvaranje ponuda za izvođenje radova na LOT 2C Sarajevske obilaznice
JP Ceste Federacije BiH danas je organiziralo javno otvaranje ponuda za izvođenje radova na LOT 2C Sarajevske obilaznice. Ponude je dostavilo pet ponuđača i to: JV Euro-Asfalt d.o.o. & GP ŽGP d.d. Sarajevo... [više]

 

08.01.2016. Radovi na nadvožnjaku Briješće
U finalnoj fazi izgradnje LOT 2 projekta Sarajevske obilaznice koji implementira JP Ceste FBiH, radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka Briješće na magistralnoj cesti M-17 privode se kraju.Postupak poprečnog vučenja kompletne Slijeganje magistralne ceste M5... [više]

 

24.12.2015. Javni poziv na anketiranje vlasnika/korisnika parcela koje će biti predmet eksproprijacije u sklopu projekta izgradnje magistralne ceste M17.3 (Neum - Stolac)
U sklopu Programa modernizacije cesta u FBiH, Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine (JP Ceste FBiH) je pokrenulo Projekt izgradnje... [više]

Galerija ...
Sarajevska obilaznica
Rehabilitacija
Rekonstrukcija
Sanacija
Izgradnja
Korisne informacije ...


Kontakti ...
Terezija 54,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 33 250 370
Fax. +387 33 250 400