Novosti ...
 

03.08.2016. Odobren kredit IBRD-a od 58 mil. EUR za Projekat modernizacije cestovnog sektora Federacije BiH
JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Odbor izvršnih direktora Svjetske banke odobrio je danas kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu od 58 mil. EUR za Projekat modernizacije cestovnog sektora Federacije BiH.Projekat modernizacije... [više]

 

23.02.2016. Javni poziv na konsultativni sastanak
JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i konsultant Ecoplan d.o.o. Mostar pozivaju sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općine Stolac, općine Neum, stanovnike naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje ceste M17.3... [više]

 

18.02.2016. Program modernizacije magistralnih cesta u FBiH - Nacrt ažurirane studije za dionicu Neum-Stolac
Dana 18.06.2016. godine JP Ceste FBiH je objavilo Nacrt ažurirane studije utjecaja na okoliš i socijalne aspekte za dionicu Neum-Stolac, koja je ažurirana u skladu sa operativnim politikama Svjetske... [više]

 

04.02.2016. Javni poziv na konsultativne sastanke u okviru programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH
Javno poduzeće „Ceste FBiH“ je pokrenulo inicijativu za osiguranje kreditnih sredstava kod međunarodnih financijskih institucija (Svjetska banka, EBRD i EIB) za Program modernizacije magistralnih cesta u... [više]

Galerija ...
Sarajevska obilaznica
Rehabilitacija
Rekonstrukcija
Sanacija
Izgradnja
Korisne informacije ...


Kontakti ...
Terezija 54,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 33 250 370
Fax. +387 33 250 400